Od tłumacza dla tłumaczy…

 

Kto będzie robić dobre tłumaczenia?

Zawód tłumacza stał się w ostatnich latach bardzo modny. Niestety niewiele osób, którym marzy się kariera tłumacza, zdaje sobie sprawę
z trudów tego zawodu. Aby robić dobre tłumaczenia nie wystarczy dobra znajomość języka lub skończenie studiów filologicznych. Niewielu przyszłych tłumaczy zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest szeroka wiedza z wielu dziedzin. Dobre tłumaczenia może robić jedynie osoba, która obok dobrej znajomości języka posiada dobrze ugruntowaną wiedzę z wielu dziedzin.

Jak robić dobre tłumaczenia?

Podstawą przygotowania dobrego tłumaczenia jest zrozumienie oryginału. Żaden, nawet bardzo doświadczony tłumacz, nie jest specjalistą z każdej dziedziny. Dlatego każdy tłumacz w swojej pracy powinien korzystać ze specjalistycznych źródeł wiedzy branżowej.

Filolodzy a tłumaczenia specjalistyczne

Wszelkie tłumaczenia specjalistyczne, w tym techniczne, najlepiej wykonują osoby, które łączą znajomość języków z fachową wiedzą
i zrozumieniem dziedziny, której dotyczy tłumaczenie. Zgodnie z tą zasadą idealnym tłumaczem będzie absolwent politechniki i filologii lub prawnik i filolog. Nie znaczy to jednak, że absolwenci filologii nie mogą wykonywać tłumaczeń specjalistycznych. Ponieważ studia filologiczne nie dają wystarczającej wiedzy potrzebnej do wykonywania np. tłumaczeń technicznych, osoby zainteresowane taką działalnością muszą tą wiedzę uzupełniać samodzielnie. Umiejętność wyszukiwania informacji i myślenia analitycznego jest prawie tak niezbędna dla tłumaczy jak znajomość języków. Przygotowanie dobrego tłumaczenia instrukcji obsługi dowolnego urządzenia nie będzie możliwe, gdy tłumacz nie będzie rozumiał podstawy działania takiego urządzenia.

Zgłoszenia

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na adres hr@korzan.pl