Cennik

Zapraszamy do przesłania materiałów do bezpłatnej wyceny! 

Szczegółowy cennik

Prosimy pamiętać, że:

  • U nas strona przeliczeniowa (dla tekstów zwykłych) to 1800 znaków ze znakami niedrukowalnymi
  • Dla tekstów uwierzytelnionych strona to 1125 znaków ze znakami niedrukowalnymi
  • Tłumaczenia z języka obcego na język obcy są sumą tłumaczenia na język polski i język obcy
  • Minimalna wartość zamówienia to 0,5 strony przeliczeniowej dla tłumaczenia zwykłego oraz 1 strona dla tłumaczenia przysięgłego.
  • Udzielamy rabatów dla stałych klientów lub dla klientów, którzy przesyłają jednorazowo duże objętościowo zlecenia.
  • Wszelkie reklamacje dotyczące jakości wykonanej usługi należy zgłaszać w ciągu 7 dni licząc od daty udostępnienia gotowego przekładu
  • Szczegółowe warunki zamawiania usług określa regulamin
  • Do podanych ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%