Gwarancja jakości

 

Wszystkie wykonywane przez nas tłumaczenia poddawane są rygorystycznej kontroli jakości na którą składają się:

  • redakcja (sprawdzenie zgodności tłumaczenia ze źródłem, szatą graficzną, spójnością logiczną)
  • korekta językowa (sprawdzenie stylistyki, ortografii, interpunkcji i składni)
  • korekta merytoryczna (sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym)

Dodatkowo można do zlecenia domówić:

  • korektę native speakera
  • dostosowanie tłumaczonego tekstu do realiów, norm i specyfiki danego kraju
  • opiniowanie tłumaczeń przez niezależnego eksperta