Gwarancja poufności

 

Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych ATN zobowiązuje się traktować wszelkie informacje powierzone przez klienta jako poufne.

Informacje te są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów, dla których zostały nam powierzone.

Wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy biura mający dostęp do powierzonych nam informacji zobowiązani są, w formie pisemnej deklaracji, do zachowania pełnej dyskrecji.