Tłumaczenia pisemne

 

Tłumaczenia dzielimy na trzy kategorie…

  • tłumaczenie zwykłe  to tłumaczenie wykonane przez jednego tłumacza, przy czym gotowe tłumaczenie nie podlega dodatkowej korekcie (weryfikacji przez innego tłumacza specjalistę lub native speakera). Tłumaczeniami zwykłymi mogą być dokumenty przeznaczone do wewnętrznego użytku firmy jak umowy, raporty finansowe, kontrakty, korespondencja handlowa, e-maile, listy; teksty literackie, tłumaczenia stron internetowych oraz – co ważne – dla naszego biura tłumaczeniami zwykłymi są również instrukcje obsługi, trudne tłumaczenia techniczne
  • tłumaczenie specjalistyczne  to tłumaczenie z jedną korektą  (ortograficzną, stylistyczną, merytoryczną) tłumacza specjalisty lub native speakera. Tłumaczeniom w tej kategorii podlegają najczęściej teksty, mające duże znaczenie dla klienta i zawierające fachowe słownictwo z różnych dziedzin np. medycyny, elektroniki, prawa, ekonomii itd.
  • tłumaczenie do publikacji to tłumaczenie podlegające podwójnej korekcie (ortograficznej, stylistycznej, merytorycznej) specjalisty i native speakera w przypadku tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz tłumacza specjalisty i polonisty w przypadku tłumaczenia z języka obcego na polski. Tłumaczenie do publikacji obejmuje teksty o kluczowym znaczeniu dla klienta, które najczęściej są publikowane lub udostępniane szerszej publiczności, należy zatem wykluczyć jakiekolwiek ryzyko błędu.